Open Nav

Podmínky členství

Úvod Podpořte nás ZOO Zlín Family Podmínky členství


Klubová karta je nepřenosná a platí pouze pro osobu/osoby na ní uvedené. V případě rodinných karet pak platí pouze pro rodiče a jejich děti.

Podmínky pro použití klubové karty:

  • bez předložení platné klubové karty není návštěva zoo v rámci klubu ZOO Zlín Family možná. Klubová karta slouží pro vytisknutí vstupenek pro průchod přes turnikety.
  • u klubových karet pro rodiče a max. 3 děti do 15 let je nutno při společné návštěvě prokázat totožnost obou rodičů uvedených na  kartě a totožnost dětí. Paní pokladní tak bude pro vydání vstupenek v rámci klubové karty požadovat přítomnost a potvrzení totožnosti osob (OP, ŘP, průkaz pojištěnce) na kartě uvedených. Pokud společnou klubovou kartu použije pouze rodič, paní pokladní ověří jeho totožnost a totožnost dětí..
  • pro majitele klubových karet ZOO Zlín Family je pro výdej vstupenek pro průchod přes turnikety přednostně určena pokladna v zooshopu u hlavního vstupu do zoo.
  • V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení klubové karty lze vystavit náhradní klubovou kartu. Cena náhradní karty činí 100 Kč, platnost náhradní karty bude stejná jako platnost původní karty. O vystavení náhradní karty je nutno požádat písemnou formou prostřednictvím e-mailu. Kontaktní osobou je Ing. Starý, e-mail: stary@zoozlin.eu. 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín