Open Nav

Výběrová řízení

Úvod O nás Výběrová řízení

 
25. 11. 2016
Vzduchotechnika v ubikaci nosorožců

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Vzduchotechnika v ubikaci nosorožců". Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 12. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Technická zpráva, výkresy - půdorys, řezy
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


23. 11. 2016
Dodávka rostlin

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Dodávka rostlin". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

21. 11. 2016
Bezpečnostní hydranty a oprava vodovodu

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Bezpečnostní hydranty a oprava vodovodu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 11. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Výkaz výměr - Část A: Bezpečnostní hydranty, Část B: Oprava vodovodu
Příloha č. 4 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


1. 11. 2016
Oprava vzduchotechniky v Tyrolu

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava vzduchotechniky v Tyrolu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 11. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Technická zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín

19. 10. 2016
Trvalé štětovnice

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Trvalé štětovnice". Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 5 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


17. 10. 2016
Reklamní polep MHD

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem "Reklamní polep MHD". Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 10. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Vizualizace autobus, trolejbus

30. 9. 2016
Nákup tonerů do laserových tiskáren

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup tonerů do laserových tiskáren". Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 10. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Bohumil Starý, tel. 604 227 988, stary@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet


29. 9. 2016
Protlaky pro instalaci HDPE

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Protlaky pro instalaci HDPE". Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 10. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín

29. 9. 2016
Generel Karibuni a Výběh B pro slony africké

Podlimitní veřejná zakázka na služby

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 29. 9. 2016 k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem "Generel Karibuni a Výběh B pro slony africké". Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 10. 2016 v 11:00 hodin. Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu. Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - změna č. 1 ze dne 29. 9. 2016


23. 9. 2016
TZ hlavní vstup

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "TZ hlavní vstup". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Rozpočet
Příloha č. 4 - Mapový podklad, dlažba
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


23. 9. 2016
Oprava komunikací v ZOO Zlín

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava komunikací v ZOO Zlín". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 5 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín

Doplňující informace
Opravený výkaz výměr

22. 9. 2016
Generel nového území ZOO Zlín - oblast Karibuni a Výběh B pro slony africké

Podlimitní veřejná zakázka na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Generel nového území ZOO Zlín - oblast Karibuni a Výběh B pro slony africké". Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 10. 2016 ve 13:00 hodin. Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu. Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku


16. 9. 2016
Nákup elektromobilu pro pracovní využití v areálu ZOO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup elektromobilu pro pracovní využití v areálu ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy


26. 8. 2016
Oprava střechy zámku Lešná

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Oprava střechy zámku Lešná". Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, a ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Vyjádření dle ust. § 32 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči
Příloha č. 4 - Základní obchodní podmínky
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet


15. 7. 2016
Oprava cimbuří objektu Stájí

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava cimbuří objektu Stájí". Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 8. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 5 - Vzory uložení krytiny věžiček
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín

17. 6. 2016
Oprava výběhu tapíra čabrakového

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava výběhu tapíra čabrakového". Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 6. 2016 v 10:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Mapa výběhu
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


17. 6. 2016
Nové webové stránky ZOO Zlín

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Nové webové stránky ZOO Zlín". Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 6. 2016 v 15:00 hodin. Kontaktní osobou je Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet


3. 5. 2016
Mražené mořské ryby, chobotnice a krevety

 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Mražené mořské ryby, chobotnice a krevety". Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 5. 2016 ve 13:00 hodin. Ve věcech specifikace předmětu veřejné zakázy  je oprávněna jednat  Ing. Libuše Hladíková, tel. 731 682 702, hladikova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Návrh rámcové kupní smlouvy


29. 4. 2016
Fyzická ostraha areálu ZOO a zámek Zlín - Lešná a úklidové služby

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Fyzická ostraha areálu ZOO a zámek Zlín - Lešná a úklidové služby". Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 5. 2016 ve 13:00 hodin.
Kontaktní osobou je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o ostraze
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet


26. 4. 2016
Odpočívadlo u budovy muzea v areálu ZOO

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Odpočívadlo u budovy muzea v areálu ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 5. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
Příloha č. 4 - Průvodní a souhrnná technická zpráva, vizualizace
Příloha č. 5 - Subdodavatelské zajištění zakázky
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 7 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


14. 4. 2016
Lávka a vyhlídky pro děti u lvů
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Lávka a vyhlídka pro děti u lvů". Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
Příloha č. 4 - Textová část projektové dokumentace
Příloha č. 5 - Subdodavatelské zajištění zakázky
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 7 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


14. 4. 2016
Odpočívadlo u budovy muzea v areálu ZOO (zrušeno)

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Odpočívadlo u budovy muzea v areálu ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2016 v 10:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
Příloha č. 4 - Průvodní a souhrnná technická zpráva, vizualizace
Příloha č. 5 - Subdodavatelské zajištění zakázky
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 7 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


13. 4. 2016
Pronájem reklamních billboardů a bigboardů
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Pronájem reklamních billboardů a bigboardů". Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 4. 2016 v 15:00 hodin. Ve věcech technických je oprávněna jednat  Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů


13. 4. 2016
Nákup nápojových kelímků


ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup nápojových kelímků". Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2016 ve 12:00 hodin. Ve věcech technických je oprávněna jednat  Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy


7. 4. 2016
Výběr hlavního partnera ZOO Zlín v oblasti piva


ZOO a zámek Zlín - Lešná vyhlašuje výběrové řízení s názvem "Výběr hlavního partnera ZOO Zlín v oblasti piva". Výběrové řízení bude probíhat on-line formou elektronické aukce. Vstupní kolo, ve kterém budou uchazeči vkládat své nabídky do aukčního systému, bude v termínu od 7. 4. 2016, 13:00 hodin do 15. 4. 2016, 8:00 hodin. Na nabídky podané po skončení této lhůty bude nahlíženo, jako by nebyly podány. V případě zájmu kontaktujte administrátora aukce Ing. Boženu Antolákovou, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky


16. 3. 2016
Výběr nájemce pro provoz vláčkových souprav v areálu ZOO jako doplňkové služby pro návštěvníky


ZOO a zámek Zlín - Lešná vyhlašuje výběrové řízení s názvem "Výběr nájemce pro provoz vláčkových souprav v areálu ZOO jako doplňkové služby pro návštěvníky". Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 3. 2016 ve 12:00 hodin. Kontaktní osobou je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o nájmu
Příloha č. 3 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


11. 3. 2016
Fyzická ostraha areálu ZOO a zámek Zlín - Lešná a úklidové služby

Veřejná zakázka na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Fyzická ostraha areálu ZOO a zámek Zlín - Lešná a úklidové služby". Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 3. 2016 ve 13:00 hodin. Kontaktní osobou je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky


7. 3. 2016
Keramičtí rejnoci (zrušeno)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Keramičtí rejnoci". Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 3. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák., tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Umístění reliéfu v souvislostech
Příloha č. 4 - Vizualizace umístění, velikosti, ukotvení
Příloha č. 5 - Návrh kupní smlouvy

2. 3. 2016
Nákup bambusů
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup bambusů". Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 3. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Marie Kohoutková, DiS., tel. 778 402 424, kohoutkova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Položkový výkaz
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy


1. 3. 2016
Zemní práce a terénní kamenické práce v areálu ZOO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zemní práce a terénní kamenické práce v areálu ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 3. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Položkový výkaz
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 - Návrh rámcové příkazní smlouvy
Příloha č. 5 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


23. 2. 2016
Opravy a údržba elektroinstalace v areálu ZOO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Opravy a údržba elektroinstalace v areálu ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 3. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Návrh rámcové příkazní smlouvy
Příloha č. 4 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


23. 2. 2016
Opravy a údržba vodo-topo rozvodů v areálu ZOO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Opravy a údržba vodo-topo rozvodů v areálu ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 3. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Návrh rámcové příkazní smlouvy
Příloha č. 4 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


18. 2. 2016
Dodávka mořské soli
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka mořské soli (původem z Rudého moře)". Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 2. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Kamil Čihák, tel. 604 228 689, cihak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - <a href="http://www.zoozlin.eu/userfiles/file/2016-02-02%20N%C3%A1vrh%20kupn%C3%AD%20smlouvy_nov%C3%B

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín